Opleiden in de school

Bovenschools Opleidingscoördinator

SIKO heeft een bovenschoolse opleidingscoördinator aangesteld die zich gedurende het schooljaar bezighoudt met o.a.:

  • Gewenste scholing inventariseren en realiseren.
  • Contacten onderhouden met onze convenantpartner Pabo ‘Thomas More’.
  • Studenten plaatsen op de verschillende SIKO scholen.
  • Het volgen van vorderingen van studenten en Lio studenten binnen SIKO.
  • Toezicht houden op het gezamenlijk Beroeps Praktijk Beleidsplan en daarnaast contact houden met Kenniscentrum Calibris.
  • Intervisie bijeenkomsten houden met school opleidingscoördinatoren en verschillende studenten.
  • Alle lopende stage gerelateerde zaken.

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met:

Mevrouw Josanne de Koster-Leijen,
Werkzaam op woensdag
Te bereiken op tel. nummer: 06 - 30311232 of 010 - 4264830
E-mail: josannnedekoster@siko.nl