Om het zelfevaluatierapport van de bestuurlijke visitatie te lezen, klikt u hier.