SIKO heeft een aantal reglementen ontwikkeld. Deze regelementen moeten nog ter goedkeuring aan de GMR worden aangeboden.
Na deze procedure zult u hier kunnen vinden:

- gebruikersreglement ICT medewerkers SIKO
- gebruikersreglement ICT leerlingen SIKO
- privacyreglement medewerkers SIKO
- privacyreglement leerlingen SIKO
- Social media reglement