Welkom op de website van SIKO   

     
   

 

ONDERWIJS MOET DRAAIEN OM GELUK’

 

  

 
PO In Actie

 Leerkrachten in het primair onderwijs in Nederland geven zichzelf een stem en laten van zich horen. SIKO ondersteunt de actie en verklaart zich solidair.

Vanuit de leerkracht is de actie opgezet. Het daarmee een initiatief vanuit de basis en maakt het tot een daadkrachtige impuls. SIKO staat achter het streven van PO in actie voor betere salarissen en minder werkdruk in het basisonderwijs.

Onze kinderen zijn onze toekomst. De kwaliteit van het onderwijs begint bij de kwaliteit van goede leraren. Het is daarom van het grootste belang dat er voldoende goed opgeleide en gemotiveerde leerkrachten zijn. Betere salarissen en lagere werkdruk voor leraren kunnen helpen om het werken in het basisonderwijs weer aantrekkelijker te maken.

 

Sterke basisscholen in Schiedam

De Schiedamse basisscholen Gravin Aleida en Het Talent gaan vanaf het schooljaar 2017-2018 samen met de Sint Jan en ’t Meesterwerk. Ook basisschool De Wieken gaat op 1 augustus van dit jaar over van de Stichting 5maalO naar SIKO in Schiedam.

‘t Meesterwerk en Het Talent gaan in het nieuwe schooljaar samen verder onder een nieuwe naam in het gebouw van Het Talent. De Sint Jan en de Gravin Aleida gaan samen verder onder een nieuwe naam in het gebouw van Sint Jan. Zo ontstaan twee sterke scholen met voldoende leerlingen. Directeur SIKO Annet Dries: “Hierdoor kunnen we een breder onderwijsaanbod met minder combinatieklassen inrichten. Daar profiteren natuurlijk in de eerste plaats de kinderen en hun ouders van. Daarnaast daagt het onze leerkrachten uit om te investeren in de kwaliteit van het onderwijs. En ik denk dat een levendige school waar van alles gebeurt, goed is voor de wijk.” 

Afgelopen zomer heeft de stichting Kind en Onderwijs overeenstemming bereikt om naast de Rotterdamse scholen van de stichting 5maalO op termijn ook de Schiedamse scholen over te nemen. Directeur Kind en Onderwijs Rolf van den Berg: “Toen al vond ik dat de Gravin Aleida, het Talent en De Wieken beter op hun plaats zouden zijn onder de vleugels van een Schiedamse scholenstichting. Daarom hebben Annet Dries en ik na de zomer weer gesprekken aangeknoopt. SIKO had natuurlijk in een eerder stadium al interesse getoond in de drie basisscholen en was ook best ver gekomen in de gesprekken met 5maalO.”

Afgelopen najaar waren SIKO en Kind en Onderwijs er relatief snel uit. Vervolgens zijn ook de medezeggenschapsraden, met vertegenwoordigers van ouders en leerkrachten, akkoord gegaan met de plannen. Deze week zijn de ouders - en de kinderen! - geïnformeerd. Annet Dries: “De komende maanden gebruiken we om elkaar beter te leren kennen en vooral het komende schooljaar goed voor te bereiden. Naast allerlei praktische zaken zullen we het met elkaar ook hebben over identiteit en het delen van uitgangspunten.”
Overigens draait De Wieken op eigen kracht door; ook in de toekomst wil SIKO dat het een gezonde en levensvatbare school is.    
    

 

Foto van de week

Op De Hoeksteen werd er tijdens de sportdag in de onderbouw flink gesport!
Scholen:
© 2011 - SIKO
Nassaulaan 72, 3116 EX Schiedam -  Tel.: (010) 426 48 30
e-mail: info@siko.nl  - website: www.siko.nl