Welkom bij SIKO

SIKO is een interconfessionele onderwijsorganisatie waarin het leren centraal staat. We bieden in onze veertien scholen in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis goed en ambitieus primair onderwijs en kinderopvang voor alle leerlingen, vanuit onze levensbeschouwelijke tradities. We geven goed en ambitieus onderwijs en werken .

We gaan voor professionele en betrokken medewerkers die samenwerken vanuit onze kernwaarden: vertrouwen, verbinding, verwondering, creativiteit en lef. We durven te vernieuwen, te experimenteren en van elkaar te leren.