In een serie interviews vertellen onze medewerkers, leerlingen en ouders over samen werken, leren en schitteren bij SIKO. > Klik op de foto's om de interviews te lezen.

Sparren met gelijkgestemden

Door een andere bril kijken

Meedoen, groeien en gelukkig zijn

 

 

Verschil maken

 

 

 

 

Meedenken over de koers

 

 

 

 

Een eenduidige aanpak voor onderwijskwaliteit

 

 

 

 

Samen het rekenonderwijs verbeteren

 

 

 

 

 

Een zachte landing voor startende leerkrachten 

 

 

 

 

Meertaligheid en cultuur op school