In een serie interviews vertellen onze medewerkers, leerlingen en ouders over samen werken, leren en schitteren bij SIKO. > Klik op de foto's om de interviews te lezen.

Zij-instromen in het onderwijs

Samenwerken aan een groenblauw schoolplein

Sparren met gelijkgestemden

Door een andere bril kijken

Meedoen, groeien en gelukkig zijn

Verschil maken in huisvesting

Meedenken over de koers

Een eenduidige aanpak voor onderwijskwaliteit

Samen het rekenonderwijs verbeteren

Een zachte landing voor startende leerkrachten 

Meertaligheid en cultuur op school