Het college van bestuur wordt gevormd door:
mevrouw J.M.E.L. Dries MGM