Voorzitter:
Mevrouw Y. Verbeek

Overige leden:
De heer R. van den Berg 
De heer R. Elouachoun
De heer L. van Es
De heer M.X. Stam