Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
Voor bovenschoolse zaken heeft de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) op grond van de Wet Medezeggenschap voor verschillende beleidskwesties informatie-, instemmings- en/of adviesrecht. Daarmee is de GMR een gesprekspartner van het College van Bestuur van SIKO, van de Raad van Toezicht en tevens een schakel naar de MR’en van de verschillende scholen van SIKO. Van iedere school (gekoppeld aan een brinnummer) van SIKO is één personeelslid en één ouder afgevaardigd in deze GMR. Afgekort spreekt men van PGMR- en OGMR-leden. In sommige gevallen heeft de PGMR op grond van de Wet Medezeggenschap instemmingsrecht, in andere gevallen de OGMR, soms heeft de gehele GMR  instemmingsrecht of adviesrecht. De GMR telt 26 leden.