Op het bestuurskantoor van SIKO zijn de volgende personen werkzaam:                                                                      

M. (Maud) Leistra 
Beleidsadviseur Onderwijs, Kwaliteit en Identiteit 
maandag,dinsdag en woensdag       
maudleistra@siko.nl

C. (Christa) Wiegand
Beleidsadviseur Personeel en Organisatie 
maandag t/m donderdag            
christawiegand@siko.nl

 J. (Josanne) de Koster
Bovenschools coördinator "opleiden in de school"
woensdag
opleidingen@siko.nl

R. (Remke) Heijmans
Bovenschools coördinator ICT
maandag en donderdag
ict@siko.nl

B. (Bianca) van Putten
Officemanager
maandag, dinsdag, woensdag en donderdag  van 08.30-14.30 uur biancavanputten@siko.nl

J. (Jordy) Verheij
Coördinator begeleiding startende leerkrachten
woensdag
jordyverheij@siko.nl