Wat is een ANBI:
Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen maar ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

RSIN nummer is 002852445 ( gelijk aan het fiscaal nummer).
RSIN staat voor Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer.