Op dit deel van de website van SIKO treft u onderstaande documenten aan:
  • Protocol schorsing en verwijdering
  • Klachtenregeling
  • Privacy
  • Reglement College van Bestuur
  • Reglement Raad van Toezicht
  • Klokkenluidersregeling
  • Statuten
  • Privacy convenant samenwerking onderwijs